Namn: PitaPan
Ort: Lund
Verksamhetsbeskrivning: Snabbmat
Bureca Vent uppdrag: Nyinstallation komplett frysrum, kylrum, ventilation, inredning, köksutrustning
Installations datum: 2023