Food prints


Projektbeskrivning: Ventilationssystem med Imkanal

Location: Lund

Status: Avslutat.


Bureca Vent AB har utfört totalentreprenad i Food prints restaurang i Lund. Projektet gick ut på att montera nytt ventilationskåpa med UV luftsreningsystem samt utföra luftbehandlingsentreprenad med styr & regler..