Namn: Makking

Ort: Malmö

Verksamhetsbeskrivning: Pizzeria

Bureca Proffsen uppdrag: Maskinpark kök

Installations datum: 05/22