Pinchos


Projektbeskrivning: Komfortkyla anläggning

Location: Ängelholm

Status: Avslutat.


Bureca Vent AB har utfört totalentreprenad i Pinchos restaurang i Ängelholm. Projektet gick ut på att installera komfortkyla anläggning samt utföra luftbehandlingsentreprenad med styr & regler..