Leverans- & garantivillkor

Allmänna villkor  ( NL 09 KYLA-12 )

Leveransvillkor

Leveransbestämmelser: NL 09 KYLA-12 samt granskning av BURECAs villkor, LBGV:s villkor eller enligt separat avtal.

 1. FVL, Fritt från vårt lager:

Beställaren bokar frakten själv.

Alternativt att BURECA kan beställa frakten hos en speditör.

Kunden ansvarar då för att kontrollera godset vid ankomst och anmäla eventuella skador direkt till chauffören, annars kan reklamationer av transportskador ej garanteras.

Inbärning av utrustning och exakta leveranstider är ej inräknat i frakten.

 1. FK, Fritt för kund:

Vid särskilda överenskommelser kan BURECA lösa leveransen. BURECA ansvarar då för att det finns en giltig transportförsäkring eller ett motsvarande skydd för nämnd leverans.

Kunden ansvarar då för att kontrollera godset vid ankomst och anmäla eventuella skador direkt till chauffören, annars kan reklamationer av transportskador ej garanteras att godkännas.

Inbärning av utrustning är ej inräknat om inte annat nämns i det tecknade avtalet. Extra kostnad tillkommer vid inbärning av utrustning.

 1. HÄM, Hämtas:

Kunden hämtar själv godset på vårt lager i Malmö och ansvarar för utrustningen efter avhämtning.

Kunden ansvarar för att kontrollera godset inte har någon skada vid hämtningen. Eventuell skada ska anmälas till säljaren innan godset lämnar BURECAs lokaler, annars kan godkännande av reklamationer ej garanteras.

Betalningsvillkor

 1. FS, Förskottsbetalning:
 • Gäller alla nystartade företag.
 • Gäller företag med betalningsanmärkningar.
 • Gäller företag som har 0 kr i kreditlimit, enligt UC.
 • Leveransen/Hämtningen sker när full betalning mottagits; kortbetalning, kontant eller girering.
 1. Efterskottsbetalning:
 • Gäller företag med en raitning som täcker köpet, enligt UC.
 • Förfallodatum eller ev. avbetalning bestäms av säljaren.
 • Äganderätten av inköpta varor övergår inte till köparen förrän betalningen fullgjorts. Detta innebär att BURECA har rätt att hämta det levererade godset om beställaren inte betalar hela summan enligt Burecas faktura.
 • Vid försening av betalning av fakturan på angivet förfallodatum debiteras dröjsmålsränta 8 %.
 1. Finansieringsbolag:
 • Det går också bra om beställaren vill finansera köpet via ett finansieringsbolag. I så fall ordnar beställaren själv ett finanseringsavtal.
 • Alternativ att BURECA kan hjälpa till med att ordna ett sådant finanseringsavtal med en av våra partners Wasa Kredit, Ikano Bank, Ikredit eller något annat bolag. Utrustningen levereras/ hämtas efter tecknat avtal.

Garantivillkor

För att garantin skall vara giltig måste köparen följa och tillämpa de instruktioner och driftvillkor som medföljer varje utrustning. Garantier gäller ej för slitage och/eller förbrukningsartiklar såsom t.ex. dörrlister, lampor, termosäkringar eller vid felaktigt handhavande och/eller bristfällig rengöring.

Garantitid och garantiomfattning av BURECAs utrustningar

 1. Kylutrustningar och värmepumpar
 • 3 års garanti på GRAM-utrustningar.
 • 2 års garanti på BURECA kyl‐ och frysskåp PLUS-modell.
 • 1 års materialgaranti på alla TEFCOLD® utrustningar. Full garanti om aggregatet skickas till vår verkstad i Malmö.
 • 1 års materialgaranti på kylrums‐/ frysrumsaggregat RIVACOLD. Full garanti om aggregatet skickas till vår verkstad i Malmö.
 • 1 års materialgaranti på OP Danfoss kyl‐/ frysaggregat. Installationen av aggregatet måste utföras av en certifierad kylfirma. OBS: Ett igångkörningsprotokoll måste visas vid felanmälan.
 • 2 års materialgaranti på Copland och Silensys kyl‐/ frysaggregat. Installationen av aggregatet måste utföras av en certifierad kylfirma. För att garantin ska vara giltig måste aggregatet registreras på vår BURECAs hemsida efter installationen. OBS: Ett igångkörningsprotokoll måste visas vid felanmälan.
 • 2 års material garanti på alla värmepumpar för företagskunder. OBS: Innova och Hitachi måste registreras på kcc.se, för Fujitsu-aggregat måste en garantiblanket fylls i och skickas till BURECA.
 • 5 års material garanti på alla värmepumpar för privatkunder. OBS: Innova och Hitachi måste registreras på kcc.se, för Fujitsu-aggregat måste en garantiblanket fylls i och skickas till BURECA.
 • 1 års materialgaranti på alla andra kylutrustningar som kostar mindre än 15 000 kr exkl. moms. Full garanti gäller om utrustningen skickas till vår verkstad i Malmö.
 • 1 års garantI på kylutrusningar som koster mer än 15 000 kr exkl. moms och inte omfattas av en av punkterna ovan.
 • Köldmedium omfattas inte av materialgarantin. Detta gäller alla kylutrustningar ovan.
 • 5 års garanti för Boxcold samt Isopanel-kylväggar. Garantin gäller för korrosion vid normal användning.
 • Installation av alla platsbyggda kylanläggningar måste utföras av certifierad kylfirma. Igångkörningsprotokoll måste fyllas i och skickas tillbaka till BURECA för sådana installationer.
 1. Värmeutrustningar
 • 2 års garanti på Rationals ugnar och Rational VarioCoocking Center.
 • 2 års garanti på Zanussis utrustningar.
 • 2 års garanti på Jøni Foodlines kokgrytor: 1 år total‐ och 1 år materialgaranti.
 • 2 års garanti på PizzaMasters ugnar.
 • 1 års garanti på Sveba Dahlins ugnar & övrig utrustning.
 • 2 års garanti på Samsungs mikrovågsugnar.
 • 1 års garanti på Fribergs spisar.
 • 1 års garanti på Unox kombiugnar. Unox extra: registrera och koppla in ugnen till nätet, köp Unox rengöringsmedel regelbundet från BURECA och få 2 år fullgaranti samt 4 år materialgaranti.
 • 1 års materialgaranti på Unox varmluftsugnar. Full garanti om köparen skickar utrustningen till BURECAs verkstad i Malmö.
 • 1 års materialgaranti på alla andra värmeutrustningar. Full garanti om köparen skickar utrustningen till BURECAs verkstad i Malmö.
 1. Caféutrustningar
 • 1 års garanti på Coffee Queens utrustningar.
 1. Diskmaskiner
 • 1 års garanti på Wexiös diskmaskiner.
 • 1 års materialgaranti på Elframos diskmaskiner. Full garanti om köparen skickar utrustningen till BURECAs verkstad i Malmö.
 1. Övriga utrustningar
 • 1 års materialgaranti på alla övriga utrustningar. Full garanti om köparen skickar utrustningen till BURECAs verkstad i Malmö.
 • 1 års garanti på alla installationsarbeten av kylanläggningar som utförs av BURECA.
 1. Övriga garantier
 • Länder utanför Sverige omfattas endast av materialgaranti för alla typer av utrustningar. Garantitiden är samma som i Sverige för respektive utrustning.
 • Beställaren kan köpa utökad garantitid för sin utrustning. Detta måste i så fall göras i samband vid beställningen mot en särskild överenskommelse med säljaren.
 • I Skåne sköter BURECA AB servicen under och efter garantitiden medan vårt rikstäckande nät av servicefirmor tar hand om de övriga delarna av Sverige.
 • Köparen står för milersättning vid felanmälan under garantitiden, 80 kr/mil med en minimum kostnad på 250 kr/tillfälle. Vid service på vår verkstad i Malmö utgår ingen extra kostnad.
 • Vi står inte för livsmedel som har blivit förstört vid ev. fel på vår utrustning.
 • Garantivillkoren ovan gäller ej demo- samt begagnade utrustningar. Särskilda garantivillkor tecknade i separat avtal gäller vid sådana fall.

Allmänt för (LBGV 0619)

 • Vid köpånger krediteras varorna med 85 % av fakturerat belopp. Returnerad utrustning måste vara ouppackad och i samma skick som när det levererades.
 • OBS: Köpånger gäller ej skräddarsydda specialbeställningar.
 • BURECA AB är inte i något fall ersättningsskyldiga för indirekta skador så som livsmedel, undersökningskostnader, merkostnader i form av extra montagekostnader, fuktskador, kapitalkostnader eller skada på annan egendom.
 • Ändringar och tillägg behandlas som ny order.
 • Vi reserverar oss för sedvanlig kreditprövning vid ev. order.
 • Priserna i våra offerter är baserat på dagens valutakurs. Har valutakursen vid leveranstillfället förändrats med mer än 3 %, förbehåller vi oss rätten att göra motsvarande justering.