Förspolningsdusch med slang och blandare väggmontering

Förspolningsdusch komplett med blandare (2 håls montage)

Förspolningsdusch för vägg montage(två håls montage)

Garanti: Ett års garanti enligt våra garantivillkor

2 592 kr 3 240 kr

Förspolningsdusch med slang och blandare väggmontering

2 592 kr 3 240 kr

Förspolningsdusch med slang och blandare väggmontering

Förspolningsdusch komplett med blandare (2 håls montage)

Förspolningsdusch för vägg montage(två håls montage)

Garanti: Ett års garanti enligt våra garantivillkor

2 592 kr 3 240 kr

Förspolningsdusch med slang och blandare väggmontering

2 592 kr 3 240 kr

Förspolningsdusch med slang och blandare väggmontering

Förspolningsdusch komplett med blandare (2 håls montage)

Förspolningsdusch för vägg montage(två håls montage)

Garanti: Ett års garanti enligt våra garantivillkor

2 592 kr 3 240 kr

Förspolningsdusch med slang och blandare väggmontering

2 592 kr 3 240 kr