Namn: Bagdad Kött
Ort: Malmö
Verksamhetsbeskrivning: Livsmedelsbutik

Bureca Proffsen uppdrag: Kyl/frysrum, butiksutrustning
Installations datum: 2011