Namn: Qvantum Energi
Ort: Malmö
Verksamhetsbeskrivning: Qvantum har lång erfarenhet av både värmepumpsteknologi och systemdesign.
Bureca Proffsen uppdrag: Boxcold Modulrum, kylrum avsedd för testkammare
Installations datum: 2022