Sharifs Livs

Projektbeskrivning: Ventilationssystem med värmeåtervinning

Location: Helsingborg

Status: Avslutat.


Bureca Vent AB har utfört totalentreprenad i Sharifs livs i Helsingborg. Projektet gick ut på att montera nytt ventilationsaggregat med värmeåtervinning samt utföra luftbehandlingsentreprenad med styr & regler..