Spoonery


Projektbeskrivning: Ventilationssystem med Imkanal

Location: Malmö

Status: Avslutat.


Bureca Vent AB har utfört totalentreprenad i SPOONERY restaurang i Malmö. Projektet gick ut på att montera nytt ventilationskåpa med UV luftsreningsystem samt utföra luftbehandlingsentreprenad med styr & regler..