Visar alla 4 resultat

Fettavskiljare

Om du bedriver en verksamhet som är kopplad till mat och livsmedel så kommer du att behöva en fettavskiljare.

Syftet är att minska de problem som uppstår när fett och olja rinner ner i avlopp, samlas och stelnar där. Detta orsakar korrosion, obehaglig lukt och igensättning av ledningar som blir mindre och får mindre kapacitet. Enligt lag ska alla livsmedelsverksamheter som är anslutna till kommunalt avlopp installera en fettavskiljare för att minska effekterna av sitt avfall. Kontakta oss idag så kan vi svara på dina frågor och hitta rätt lösning för dig. Vi har över 30 års erfarenhet i branschen.

Rea!
20 850 kr 26 063 kr

Avsett för installation på spillvattenledning från små kommersiella kök

Rea!
26 018 kr 32 523 kr

Avsett för installation på spillvattenledning från mindre kommersiella kök

Rea!
39 450 kr 49 313 kr

Uppfyller alla krav avseende flödestest, hållfasthet, materialkrav och täthet.

Rea!
42 600 kr 53 250 kr

Uppfyller alla krav avseende flödestest, hållfasthet, materialkrav och täthet.