Plats: Helsingborg

Utfört: 2004

Projektbeskrivning: Kyldiskar