Din självklara leverantör för alla typer av kyl- och frysrum, stora som små rum.

Kylrum och frysrum för dina behov

Hos oss hittar du alla kyl- och frysrelaterade produkter och tjänster anpassat efter varje kunds behov. Vi är med från start till slut och tar ansvar for hela projektet, från planering och design till utförande och färdigställande. Vi anpassar lösningar efter era behov från det lilla enkla kylrummet/frysrummet till specialtillverkade byggnader och rum inom hela kedjan för livsmedel. Vi utför projektering, försäljning och installation av våra kylrum och frysrum. För dig som själv vill montera ditt nya kylrum och frysrum så har du hittar du rätt rum hos oss, våra kylrum och frysrum är enkla att montera även för den oerfarna.

Våra rum och lösningar lämpar sig till många olika användningsområden

Förutom kyl- och frysrum projekterar vi för och bygger behovsanpassade rum för skilda branscher:
Blomsterkyla
Lagerbyggnader
Transportfirmor
Produktionslokaler inom livsmedelsindustrin
Utvändig fasad på byggnader

Sandwichpaneler:
Sandwichpanel, kallas även industripanel, har fler användningsområden främst till större kyl- och frysrum och andra rum inom livsmedelsindustrin men även som utvändig fasad för byggnader. Olika användningsområden ställer såklart olika krav, hos oss hittar du rätt panel oavsett om det är en isolering, brand eller hygienfrågan. Vi utgår från rätt material för optimalt bruk. Letar du efter kostnadseffektiva lösningar och kort monteringstid för ditt rum eller byggnad så är sandwichpaneler rätt lösning för dig, lätta att montera och sparar dig en massa andra kostnader och komplikationer. Låt oss projektera ditt nya rum eller byggnad och välj fritt bland våra färger och olika profileringar.

Dörrar:
Dörrar och portar för kyl- och frysrum med god isoleringsförmåga, tåler stora temperaturvariationer och slitage hittar du alltid hos oss. Hos oss hittar du dörrar och portat för kyl- och frysrum i din livsmedelsbutik, restaurang och lagerlokal. Dessutom har vi kvalitativa glasdörrar till din blomsterkyl. Oavsett bransch klarar dörrarna de olika användningsområdena.