Namn: Bellas Butik

Ort: Vellinge

Verksamhetsbeskrivning: Livsmedelsbutik

Bureca Proffsen uppdrag: Installerat centralkyla. Butiksutrustning.

Installations datum: 08/22

Namn: Bellas Butik Ort: Vellinge Verksamhetsbeskrivning: Livsmedelsbutik Bureca Proffsen uppdrag: Installerat centralkyla. Butiksutrustning. Installations datum: 08/22