Plats: Jönköping

Utfört: 2020

Projektbeskrivning: Frysrum