Namn: Fridhems Folkhögskola
Ort: Svalöv
Verksamhetsbeskrivning: På Fridhems folkhögskola finns ett kök som varje vardag ordnar förmiddagsfika, lunch och eftermiddagskaffe. Restaurangen är dessutom öppen för allmänheten på lunchen och det är många utomstående som dagligen äter lunch på skolan.
Bureca Proffsen uppdrag: Storköksutrustning
Installations datum: 2023

Namn: Fridhems Folkhögskola Ort: Svalöv Verksamhetsbeskrivning: På Fridhems folkhögskola finns ett kök som varje vardag ordnar förmiddagsfika, lunch och eftermiddagskaffe. Restaurangen är dessutom öppen för allmänheten på lunchen och det är många utomstående som dagligen äter lunch på skolan. Bureca Proffsen uppdrag: Storköksutrustning Installations datum: 2023