Namn: Malmö Matfabrik
Ort: Malmö
Verksamhetsbeskrivning: Matfabrik
Bureca Vent uppdrag: Installation av komplett frys- och kylrum
Installations datum: 2023

 

Namn: Malmö Matfabrik Ort: Malmö Verksamhetsbeskrivning: Matfabrik Bureca Vent uppdrag: Installation av komplett frys- och kylrum Installations datum: 2023