Namn: Malmö Matfabrik
Ort: Malmö
Verksamhetsbeskrivning: Matfabrik
Bureca Vent uppdrag: Installation av komplett frys- och kylrum
Installations datum: 2023