Namn: Matöppet
Ort: Malmö
Verksamhetsbeskrivning: Livsmedelsbutik
Bureca Proffsen uppdrag: Installation nytt frysaggregat för befintligt frysrum. Installation ny frysgondol
Installations datum: 2022