Namn: Oranos Clinic
Ort: Malmö
Verksamhetsbeskrivning: Oranos Clinic, ämnar vara Sveriges bästa all-in-one klinik där patienter kan förvänta sig behandlingar i världsklass inom alla områden.
Bureca Vent uppdrag: Projektering, dimensionering, leverans och installation av fullständigt ventilationssystem med högsta hygieniska krav avsedd för avancerade operationssalar.
Installations datum: 2022