Namn: Thulehem

Ort: Lund

Verksamhetsbeskrivning: Seniorboende. Stiftelsen Thulehem är ett av landets äldsta seniorboende 55+, bestående av 15 friliggande hus i två våningar

Bureca Proffsen uppdrag: Installerat bageriugn

Installations datum: 07/22