Sedan 1998 har vi varit specialister inom kylteknisk utrustning för komfort-, process-, industri- och kommersiell kyla. En totalentreprenad för de flesta kylsystem. Vår omfattande erfarenhet och djupa kunskap gör oss väl rustade att möta marknadens krav gällande miljö- och energifrågor samt kvalitets- och driftsekonomiska aspekter.

Rätt temperatur på rätt plats

Bureca Gruppen stoltserar med ett komplett och konkurrenskraftigt sortiment av kyla och värme från världsledande tillverkare, skräddarsytt för kommersiella fastigheter och skolor. Rätt temperatur i din arbetsmiljö, och precis rätt temperatur för din livsmedel. Våra produkter och lösningar är designade för att stärka våra kunders position och konkurrenskraft på marknaden, med fokus på att tillgodose varje unikt behov. Vi tillhandahåller omfattande tjänster och installationer av kylanläggningar och komfortkyla i bland annat butiker, kontor, industrier och storkök. Vi strävar efter att erbjuda en personlig kontakt som skapar trygghet genom hela processen. Med bred teknisk kompetens och lång branscherfarenhet skräddarsyr vi lösningar för att uppfylla dina specifika behov.

Hos oss innebär rätt kylteknik ökad produktivitet och minskad miljöpåverkan. Vi dimensionerar noggrant för en hållbar och energisnål lösning. Detta resulterar i genomtänkta lösningar som inte bara tar upp minimal plats utan även minimerar energianvändning och miljöpåverkan. Slutresultatet är en säkerställd produktivitet under hela kylanläggningens livslängd. Vårt mål är att med rätt förutsättningar ge dig en kylanläggning som du kan lita på och med en livslängd som imponerar. Vi projekterar, installerar och servar kylanläggningar för CO2, propan samt anläggningar med HFC köldmedium. Vi planerar för att med så liten energiförbrukning som möjligt leverera driftsäkra anläggningar som håller rätt temperatur och fungerar utan avbrott. För att du ska slippa oroa dig för din livsmedel erbjuder vi jouravtal i Skåne och installerar rätt larmsystem.

Våra områden inom kyla:

• Kylanläggning
• Industrikyla – Snabbkyl/frystunnel, stora kylrum/frysrum till grossister
• Livsmedelskyla/butikskyla
• Restaurang- /storkök- varukyla
• Komfortkyla
• Ventilaionkyla
• Serviceavtal
• Energioptimering