Namn: Amante Pizzabottnar
Ort: Göteborg
Verksamhetsbeskrivning: Tillverkar pizzabottnar
Bureca Vent uppdrag: Leverans och installation av kyl och frysrum
Installations datum: 2023

Namn: Amante Pizzabottnar Ort: Göteborg Verksamhetsbeskrivning: Tillverkar pizzabottnar Bureca Vent uppdrag: Leverans och installation av kyl och frysrum Installations datum: 2023