Namn: Sesol
Ort: Södra Stigamo
Verksamhetsbeskrivning: Sesol är en av Sveriges ledande helhetsleverantörer av solcellslösningar
Bureca Vent uppdrag: Installation av komplett frys- och kylrum
Installations datum: 2023