Namn: Sibylla
Ort: Kävlinge
Verksamhetsbeskrivning: Gatukök
Bureca Proffsen uppdrag: Installation frysrum
Installations datum: 2022-07