Namn: Sibylla
Ort: Kävlinge
Verksamhetsbeskrivning: Gatukök
Bureca Proffsen uppdrag: Installation frysrum
Installations datum: 2022-07

Namn: Sibylla Ort: Kävlinge Verksamhetsbeskrivning: Gatukök Bureca Proffsen uppdrag: Installation frysrum Installations datum: 2022-07