Namn: Zoogiganten
Ort: Lomma
Verksamhetsbeskrivning: Djuraffär
Bureca Vent uppdrag: Nyinstallation komplett frysrum
Installations datum: 2023