Namn: Zoogiganten
Ort: Lomma
Verksamhetsbeskrivning: Djuraffär
Bureca Vent uppdrag: Nyinstallation komplett frysrum
Installations datum: 2023

 

Namn: Zoogiganten Ort: Lomma Verksamhetsbeskrivning: Djuraffär Bureca Vent uppdrag: Nyinstallation komplett frysrum Installations datum: 2023