Förspolningsdusch med slang och blandare montage i bänkskiv

Förspolningsdusch med slang och blandare montage i bänkskiv

3 024 kr 3 780 kr

3 024 kr 3 780 kr

Förspolningsdusch komplett med blandare (ett håls montage)

Förspolningsdusch  för montage i bänkskiva (ett håls montage)

Garanti: Ett års garanti enligt våra garantivillkor