PROFROID frysagg. QC75LT PK R744 Pluspaket

Artikelnr: 7446060 Kategori:

Kyleffekt: 2.9 kW vid rumstemperaturen -18°C, som drivs på CO2 (R744) som köldmedium. Klarar upp till: 55 m³.

BRUKSANVISNING

TEKNISK BESKRIVNING

AK-CC550A

Ready to Install – färdiga paket för frysanläggningar. Alla ingående komponenter är noga utvalda för att skapa en komplett och välfungerande anläggning.

Aggregat för frys. Profroid Quiet Co2ol

 • Varvtalstyrd rotationskompressor
 • Köldmediebehållare
 • Oljeavskiljare
 • Synglas
 • Torkfilter
 • Avstängningsventiler
 • Förlängda anslutningsrör
 • Startutrustning
 • Plintrad och säkerhetsbrytare
 • Varvtalsreglerade tystgående EC-fläktar
Artikelnr: 7446031
Namn: PROFROID frysagg. QC75LT PK
Mått: (1200x690x1028) mm
Kyleffekt: 1.30-2.89 kW
Ljudnivå:  32 dB
Märkström: 18.4 A / 230 V
Vikt: 185 kg
Rördimension: 3/8” x 3/8”

Förångare för frys

 • Kompakt kubisk förångare från Güntner med ett brett kapacitetsområde max. driftstryck upp till 80 bar EC-fläktar
 • Optimerade dimensioner för transport och förvaring Lätt att installera
 • Sidoplåtaroch droppskål med gångjärn
 • Takmonteringsfäste med slitsat hål
 • Schraderventil på utloppet
 • Enkel åtkomst till alla komponenter
 • Nomimella effekter är angivna vid rumstemperatur -18°C, Δt8K och för R744 (CO2)
Artikelnr: 7444006
Namn: Förångare GACC CX 7 mm – CO2 – EC fläktar – Elektrisk avfrostning
Mått: (1212x430x455) mm
Kyleffekt: 4.37 kW
Yta: 17.11 m²
Max arbetstryck: 80 bar
Antal fläktar: 2
Kastlängd: 10 m
Fläktdiameter: Ø 315 mm
Lamelldelning: 7 mm

Komplett set för elektronisk expansionsventil CO2.

Komplett set för styrning av ett frysrum. Settet innhåller följande:

 • -1 st Styrning AK-PC 550A för styrning av expansionsventil, temperatur samt avfrostning.
 • -2 st AKS 12 PT1000 givare (rum och förångare)
 • -1 st AKS 11 PT100 givare för mätning av överhettning
 • -1 st AKS2050R tryckgivare inklusive adapter
 • -1 st AKV10P expansionsventil i samma storlek som paketets nummer
 • -1 st spole 230V för AKVP ventilen
 • -1 st kapsling för montage av styrningen, IP 65 med skyddslock

Gas sensor

DGS-sensorer kan användas i fristående eller integrerade system, där kontinuerlig realtidsövervakning med Danfoss ADAP-KOOL® styr och övervakningssystem och / eller Building Management Systems (BMS) tillämpas.

DGShjälper dig uppfylla miljökrav för F-gasregler och hälso- och säkerhetskrav på nya eller befintliga system i:
• Livsmedelsbutiker
• Process kylanläggningar
• Kylförvaring och lagring
• Speciella användningsområden / zoner

Mätning av CO2 koncentrationen görs med DGS IR som är baserad på infraröd sensorteknik

Larmgräns 5000 ppm

Transformatorer

 • AK-PS 075, 0,75A/100-240V Extern modul för matningsspänning till AK regulatorer

Garanti:Två års garanti.
OBS:Din certifierade kylfirma måste registrera installationen för att garantin ska  vara giltig. Klick här för registrering!

229 800,00 kr 172 350,00 kr 215 437,50 kr

PROFROID frysagg. QC75LT PK R744 Pluspaket

229 800,00 kr 172 350,00 kr 215 437,50 kr

PROFROID frysagg. QC75LT PK R744 Pluspaket

Kyleffekt: 2.9 kW vid rumstemperaturen -18°C, som drivs på CO2 (R744) som köldmedium. Klarar upp till: 55 m³.

BRUKSANVISNING

TEKNISK BESKRIVNING

AK-CC550A

Ready to Install – färdiga paket för frysanläggningar. Alla ingående komponenter är noga utvalda för att skapa en komplett och välfungerande anläggning.

Aggregat för frys. Profroid Quiet Co2ol

 • Varvtalstyrd rotationskompressor
 • Köldmediebehållare
 • Oljeavskiljare
 • Synglas
 • Torkfilter
 • Avstängningsventiler
 • Förlängda anslutningsrör
 • Startutrustning
 • Plintrad och säkerhetsbrytare
 • Varvtalsreglerade tystgående EC-fläktar
Artikelnr: 7446031
Namn: PROFROID frysagg. QC75LT PK
Mått: (1200x690x1028) mm
Kyleffekt: 1.30-2.89 kW
Ljudnivå:  32 dB
Märkström: 18.4 A / 230 V
Vikt: 185 kg
Rördimension: 3/8” x 3/8”

Förångare för frys

 • Kompakt kubisk förångare från Güntner med ett brett kapacitetsområde max. driftstryck upp till 80 bar EC-fläktar
 • Optimerade dimensioner för transport och förvaring Lätt att installera
 • Sidoplåtaroch droppskål med gångjärn
 • Takmonteringsfäste med slitsat hål
 • Schraderventil på utloppet
 • Enkel åtkomst till alla komponenter
 • Nomimella effekter är angivna vid rumstemperatur -18°C, Δt8K och för R744 (CO2)
Artikelnr: 7444006
Namn: Förångare GACC CX 7 mm – CO2 – EC fläktar – Elektrisk avfrostning
Mått: (1212x430x455) mm
Kyleffekt: 4.37 kW
Yta: 17.11 m²
Max arbetstryck: 80 bar
Antal fläktar: 2
Kastlängd: 10 m
Fläktdiameter: Ø 315 mm
Lamelldelning: 7 mm

Komplett set för elektronisk expansionsventil CO2.

Komplett set för styrning av ett frysrum. Settet innhåller följande:

 • -1 st Styrning AK-PC 550A för styrning av expansionsventil, temperatur samt avfrostning.
 • -2 st AKS 12 PT1000 givare (rum och förångare)
 • -1 st AKS 11 PT100 givare för mätning av överhettning
 • -1 st AKS2050R tryckgivare inklusive adapter
 • -1 st AKV10P expansionsventil i samma storlek som paketets nummer
 • -1 st spole 230V för AKVP ventilen
 • -1 st kapsling för montage av styrningen, IP 65 med skyddslock

Gas sensor

DGS-sensorer kan användas i fristående eller integrerade system, där kontinuerlig realtidsövervakning med Danfoss ADAP-KOOL® styr och övervakningssystem och / eller Building Management Systems (BMS) tillämpas.

DGShjälper dig uppfylla miljökrav för F-gasregler och hälso- och säkerhetskrav på nya eller befintliga system i:
• Livsmedelsbutiker
• Process kylanläggningar
• Kylförvaring och lagring
• Speciella användningsområden / zoner

Mätning av CO2 koncentrationen görs med DGS IR som är baserad på infraröd sensorteknik

Larmgräns 5000 ppm

Transformatorer

 • AK-PS 075, 0,75A/100-240V Extern modul för matningsspänning till AK regulatorer

Garanti:Två års garanti.
OBS:Din certifierade kylfirma måste registrera installationen för att garantin ska  vara giltig. Klick här för registrering!

229 800,00 kr 172 350,00 kr 215 437,50 kr

PROFROID frysagg. QC75LT PK R744 Pluspaket

229 800,00 kr 172 350,00 kr 215 437,50 kr

PROFROID frysagg. QC75LT PK R744 Pluspaket

Kyleffekt: 2.9 kW vid rumstemperaturen -18°C, som drivs på CO2 (R744) som köldmedium. Klarar upp till: 55 m³.

BRUKSANVISNING

TEKNISK BESKRIVNING

AK-CC550A

Ready to Install – färdiga paket för frysanläggningar. Alla ingående komponenter är noga utvalda för att skapa en komplett och välfungerande anläggning.

Aggregat för frys. Profroid Quiet Co2ol

 • Varvtalstyrd rotationskompressor
 • Köldmediebehållare
 • Oljeavskiljare
 • Synglas
 • Torkfilter
 • Avstängningsventiler
 • Förlängda anslutningsrör
 • Startutrustning
 • Plintrad och säkerhetsbrytare
 • Varvtalsreglerade tystgående EC-fläktar
Artikelnr: 7446031
Namn: PROFROID frysagg. QC75LT PK
Mått: (1200x690x1028) mm
Kyleffekt: 1.30-2.89 kW
Ljudnivå:  32 dB
Märkström: 18.4 A / 230 V
Vikt: 185 kg
Rördimension: 3/8” x 3/8”

Förångare för frys

 • Kompakt kubisk förångare från Güntner med ett brett kapacitetsområde max. driftstryck upp till 80 bar EC-fläktar
 • Optimerade dimensioner för transport och förvaring Lätt att installera
 • Sidoplåtaroch droppskål med gångjärn
 • Takmonteringsfäste med slitsat hål
 • Schraderventil på utloppet
 • Enkel åtkomst till alla komponenter
 • Nomimella effekter är angivna vid rumstemperatur -18°C, Δt8K och för R744 (CO2)
Artikelnr: 7444006
Namn: Förångare GACC CX 7 mm – CO2 – EC fläktar – Elektrisk avfrostning
Mått: (1212x430x455) mm
Kyleffekt: 4.37 kW
Yta: 17.11 m²
Max arbetstryck: 80 bar
Antal fläktar: 2
Kastlängd: 10 m
Fläktdiameter: Ø 315 mm
Lamelldelning: 7 mm

Komplett set för elektronisk expansionsventil CO2.

Komplett set för styrning av ett frysrum. Settet innhåller följande:

 • -1 st Styrning AK-PC 550A för styrning av expansionsventil, temperatur samt avfrostning.
 • -2 st AKS 12 PT1000 givare (rum och förångare)
 • -1 st AKS 11 PT100 givare för mätning av överhettning
 • -1 st AKS2050R tryckgivare inklusive adapter
 • -1 st AKV10P expansionsventil i samma storlek som paketets nummer
 • -1 st spole 230V för AKVP ventilen
 • -1 st kapsling för montage av styrningen, IP 65 med skyddslock

Gas sensor

DGS-sensorer kan användas i fristående eller integrerade system, där kontinuerlig realtidsövervakning med Danfoss ADAP-KOOL® styr och övervakningssystem och / eller Building Management Systems (BMS) tillämpas.

DGShjälper dig uppfylla miljökrav för F-gasregler och hälso- och säkerhetskrav på nya eller befintliga system i:
• Livsmedelsbutiker
• Process kylanläggningar
• Kylförvaring och lagring
• Speciella användningsområden / zoner

Mätning av CO2 koncentrationen görs med DGS IR som är baserad på infraröd sensorteknik

Larmgräns 5000 ppm

Transformatorer

 • AK-PS 075, 0,75A/100-240V Extern modul för matningsspänning till AK regulatorer

Garanti:Två års garanti.
OBS:Din certifierade kylfirma måste registrera installationen för att garantin ska  vara giltig. Klick här för registrering!

229 800,00 kr 172 350,00 kr 215 437,50 kr

PROFROID frysagg. QC75LT PK R744 Pluspaket

229 800,00 kr 172 350,00 kr 215 437,50 kr