PROFROID frysagg. QC75LT PK R744 Pluspaket

PROFROID frysagg. QC75LT PK R744 Pluspaket

172 350 kr 215 438 kr

172 350 kr 215 438 kr

Artikelnr: 7446060 Kategori:

Kyleffekt: 2.9 kW vid rumstemperaturen -18°C, som drivs på CO2 (R744) som köldmedium. Klarar upp till: 55 m³.

BRUKSANVISNING

TEKNISK BESKRIVNING

AK-CC550A

Ready to Install – färdiga paket för frysanläggningar. Alla ingående komponenter är noga utvalda för att skapa en komplett och välfungerande anläggning.

Aggregat för frys. Profroid Quiet Co2ol

 • Varvtalstyrd rotationskompressor
 • Köldmediebehållare
 • Oljeavskiljare
 • Synglas
 • Torkfilter
 • Avstängningsventiler
 • Förlängda anslutningsrör
 • Startutrustning
 • Plintrad och säkerhetsbrytare
 • Varvtalsreglerade tystgående EC-fläktar
Artikelnr: 7446031
Namn: PROFROID frysagg. QC75LT PK
Mått: (1200x690x1028) mm
Kyleffekt: 1.30-2.89 kW
Ljudnivå:  32 dB
Märkström: 18.4 A / 230 V
Vikt: 185 kg
Rördimension: 3/8” x 3/8”

Förångare för frys

 • Kompakt kubisk förångare från Güntner med ett brett kapacitetsområde max. driftstryck upp till 80 bar EC-fläktar
 • Optimerade dimensioner för transport och förvaring Lätt att installera
 • Sidoplåtaroch droppskål med gångjärn
 • Takmonteringsfäste med slitsat hål
 • Schraderventil på utloppet
 • Enkel åtkomst till alla komponenter
 • Nomimella effekter är angivna vid rumstemperatur -18°C, Δt8K och för R744 (CO2)
Artikelnr: 7444006
Namn: Förångare GACC CX 7 mm – CO2 – EC fläktar – Elektrisk avfrostning
Mått: (1212x430x455) mm
Kyleffekt: 4.37 kW
Yta: 17.11 m²
Max arbetstryck: 80 bar
Antal fläktar: 2
Kastlängd: 10 m
Fläktdiameter: Ø 315 mm
Lamelldelning: 7 mm

Komplett set för elektronisk expansionsventil CO2.

Komplett set för styrning av ett frysrum. Settet innhåller följande:

 • -1 st Styrning AK-PC 550A för styrning av expansionsventil, temperatur samt avfrostning.
 • -2 st AKS 12 PT1000 givare (rum och förångare)
 • -1 st AKS 11 PT100 givare för mätning av överhettning
 • -1 st AKS2050R tryckgivare inklusive adapter
 • -1 st AKV10P expansionsventil i samma storlek som paketets nummer
 • -1 st spole 230V för AKVP ventilen
 • -1 st kapsling för montage av styrningen, IP 65 med skyddslock

Gas sensor

DGS-sensorer kan användas i fristående eller integrerade system, där kontinuerlig realtidsövervakning med Danfoss ADAP-KOOL® styr och övervakningssystem och / eller Building Management Systems (BMS) tillämpas.

DGShjälper dig uppfylla miljökrav för F-gasregler och hälso- och säkerhetskrav på nya eller befintliga system i:
• Livsmedelsbutiker
• Process kylanläggningar
• Kylförvaring och lagring
• Speciella användningsområden / zoner

Mätning av CO2 koncentrationen görs med DGS IR som är baserad på infraröd sensorteknik

Larmgräns 5000 ppm

Transformatorer

 • AK-PS 075, 0,75A/100-240V Extern modul för matningsspänning till AK regulatorer

Garanti:Två års garanti.
OBS:Din certifierade kylfirma måste registrera installationen för att garantin ska  vara giltig. Klick här för registrering!