PROFROID kylagg. QC 50 MT PK R744 Pluspaket

PROFROID kylagg. QC 50 MT PK R744 Pluspaket

139 200 kr 174 000 kr

139 200 kr 174 000 kr

Artikelnr: 7446054 Kategori:

Kyleffekt: 4.8 kW vid rumstemperaturen 0°C, som drivs på CO2 (R744) som köldmedium. Klarar upp till: 75 m³.

BRUKSANVISNING

TEKNISK BESKRIVNING

AK-CC550A

Ready to Install – färdiga paket för kylanläggningar. Alla ingående komponenter är noga utvalda för att skapa en komplett och välfungerande anläggning.

Aggregat för kyl. Profroid Quiet Co2ol

 • Varvtalstyrd rotationskompressor
 • Köldmediebehållare
 • Oljeavskiljare
 • Synglas
 • Torkfilter
 • Avstängningsventiler
 • Förlängda anslutningsrör
 • Startutrustning
 • Plintrad och säkerhetsbrytare
 • Varvtalsreglerade tystgående EC-fläktar
Artikelnr: 7446025
Namn: PROFROID kylagg. QC 50 MT PK
Mått: (1190x390x1028) mm
Kyleffekt: 2.17-4.81 kW
Ljudnivå: 31 dB
Märkström: 20.7 A
Vikt: 130 kg
Rördimension: 3/8” x 3/8”

Förångare för kyl

 • Kompakt kubisk förångare från Güntner med ett brett kapacitetsområde max. driftstryck upp till 80 bar EC-fläktar
 • Optimerade dimensioner för transport och förvaring Lätt att installera
 • Sidoplåtaroch droppskål med gångjärn
 • Takmonteringsfäste med slitsat hål
 • Schraderventil på utloppet
 • Enkel åtkomst till alla komponenter
 • Nomimella effekter är angivna vid rumstemperatur 0°C, Δt8K och för R744 (CO2)
Artikelnr: 7444054
Namn: GÜNTNER förångare GACC 031.1/2-40.A-1823843
Mått: (1212x430x455) mm
Kyleffekt: 5.39 kW
Yta: 19.3  m²
Max arbetstryck: 80 bar
Antal fläktar: 2
Kastlängd: 9 m
Fläktdiameter: Ø 315 mm
Lamelldelning: 4 mm

Komplett set för elektronisk expansionsventil CO2.

Komplett set för styrning av ett frysrum. Settet innhåller följande:

 • -1 st Styrning AK-PC 550A för styrning av expansionsventil, temperatur samt avfrostning.
 • -2 st AKS 12 PT1000 givare (rum och förångare)
 • -1 st AKS 11 PT100 givare för mätning av överhettning
 • -1 st AKS2050R tryckgivare inklusive adapter
 • -1 st AKV10P expansionsventil i samma storlek som paketets nummer
 • -1 st spole 230V för AKVP ventilen
 • -1 st kapsling för montage av styrningen, IP 65 med skyddslock

Gas sensor

DGS-sensorer kan användas i fristående eller integrerade system, där kontinuerlig realtidsövervakning med Danfoss ADAP-KOOL® styr och övervakningssystem och / eller Building Management Systems (BMS) tillämpas.

DGShjälper dig uppfylla miljökrav för F-gasregler och hälso- och säkerhetskrav på nya eller befintliga system i:
• Livsmedelsbutiker
• Process kylanläggningar
• Kylförvaring och lagring
• Speciella användningsområden / zoner

Mätning av CO2 koncentrationen görs med DGS IR som är baserad på infraröd sensorteknik

Larmgräns 5000 ppm

Transformatorer

 • AK-PS 075, 0,75A/100-240V Extern modul för matningsspänning till AK regulatorer

Garanti:Två års garanti.
OBS:Din certifierade kylfirma måste registrera installationen för att garantin ska  vara giltig. Klick här för registrering!